Cosmezen co., Ltd บริษัท คอสเม่เซน จำกัด รับผลิตสบู่ ทำแบรนด์สบู่

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า | Return & Exchanges

สินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ บริษัท คอสเม่เซน จำกัด ได้รับการคุ้มครอง ท่านสามารถคืนสินค้าได้ถายใน 7 วันโดยนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ท่านส่งกลับมาหาเรา

เอกสารและสิ่งจำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระ) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในกล่อง หรือส่งให้เราได้ทุกช่องทางการติดต่อ
จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ตรวจสอบเงื่อนไขด้านล่าง)

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง

สาเหตุของการคืนสินค้าจะต้องเกิดจาก
สินค้าเสียหาย (เกิดจากการจัดส่ง)
สินค้าชำรุด
สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
ได้รับสินค้าผิด (สินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิม และไม่เคยถูกใช้งาน)

+